Budowa domu bez pozwolenia na budowę w Polsce

by
Petlic
Dom bez pozwolenia

W niniejszym poście omówimy zagadnienie budowy domu bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę w Polsce. Jest to kwestia istotna z punktu widzenia prawa budowlanego, ponieważ przepisy przewidują określone przypadki, w których możliwa jest budowa bez konieczności uzyskania pozwolenia. § Budowa domu bez pozwolenia na budowę w Polsce.

Budowa Domu Bez Pozwolenia na Budowę - Kiedy To Jest Możliwe?

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego w Polsce, budowa domu bez pozwolenia na budowę jest dopuszczalna w przypadku tzw. "małej architektury". Obejmuje to budowle o niewielkich rozmiarach i ograniczonej funkcji, które nie wpływają znacząco na otoczenie i środowisko naturalne. Konkretnie, są to budowle, których kubatura nie przekracza 35 m³ oraz które nie są przeznaczone na cele mieszkaniowe lub gospodarcze.

Zatem, jeśli planujemy wybudować np. altanę ogrodową, garaż o niewielkiej pojemności, czy drobny budynek gospodarczy, to w takich przypadkach nie jest konieczne uzyskiwanie pozwolenia na budowę.

Przepisy Prawa Budowlanego - Wyjaśnienie

Stan na 01.09.2023. Przepisy dotyczące możliwości budowy bez pozwolenia znajdują się w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 782 z późn. zm.). Artykuł 29 tej ustawy stanowi, że "Budowle i ich usytuowanie, które nie wymagają pozwolenia na budowę, określa odrębne rozporządzenie". To rozporządzenie to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle i ich usytuowanie (Dz.U. 2021 poz. 765 z późn. zm.).

Zgodnie z tym rozporządzeniem, wymienione są rodzaje budowli, które nie wymagają pozwolenia na budowę, jeśli spełniają określone kryteria dotyczące m.in. kubatury, przeznaczenia, usytuowania i wysokości. Jednak warto zaznaczyć, że nawet w przypadku budowy takiej małej architektury, konieczne jest przestrzeganie przepisów dotyczących planowania przestrzennego oraz przepisów ochrony środowiska.

Jednakże projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, wprowadza istotne zmiany w zasadach budowy bez pozwolenia na budowę w Polsce.

Projekt Ustawy a Zmiany w Prawie Budowlanym

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, który został zaproponowany przez rząd, stanowi istotne rozszerzenie możliwości budowy bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. Główne zmiany obejmują:

  1. Zwiększenie Kubatury: Jednym z kluczowych elementów projektu jest zwiększenie kubatury budowli małej architektury, która może być wzniesiona bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Obecnie wynosi ona 35 m³, a projekt przewiduje podniesienie tego limitu do 70 m³. To znaczące zwiększenie pojemności pozwala na budowę większych i bardziej funkcjonalnych obiektów, takich jak pawilony handlowe czy większe garaże.
  2. Rozszerzenie Przeznaczenia: Projekt ustawy rozszerza również katalog przeznaczeń budowli, które można wznosić bez pozwolenia na budowę. Oprócz dotychczasowych zastosowań, takich jak altany ogrodowe czy budynki gospodarcze, zostaną dodane nowe kategorie, np. ogród zimowy czy pawilony handlowe. To otwiera przed inwestorami więcej możliwości planowania swoich projektów.
  3. Ułatwienia w Procedurach: Projekt zakłada także uproszczenie procedur związanych z budową. Jednym z ważnych aspektów jest skrócenie terminów na uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy oraz na przedstawienie wniosku o pozwolenie na budowę. To ma przyspieszyć cały proces inwestycji.
  4. Elektroniczne Dokumenty: Wprowadzenie możliwości składania dokumentów w formie elektronicznej stanowi kolejny krok w usprawnieniu procesów budowlanych. Dzięki temu inwestorzy mogą załatwiać formalności w sposób bardziej wygodny i efektywny.

Korzyści i Wyzwania

Projekt ustawy daje wiele korzyści dla inwestorów i osób planujących mniejsze inwestycje budowlane. Zwiększenie kubatury oraz rozszerzenie katalogu przeznaczeń budowli bez pozwolenia daje większą swobodę działania. Ułatwienia w procedurach i możliwość składania elektronicznych dokumentów przyspiesza procesy administracyjne.

Jednakże, warto również zdawać sobie sprawę z pewnych wyzwań związanych z tymi zmianami. Zwiększenie liczby budów bez pozwolenia wymaga staranności w zaplanowaniu inwestycji tak, aby nie naruszały one innych obowiązujących przepisów, zwłaszcza tych dotyczących ochrony środowiska czy planowania przestrzennego.

Podsumowując, projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw przynosi istotne ułatwienia dla inwestorów w zakresie budowy małej architektury bez pozwolenia na budowę. Jednak aby skorzystać z tych zmian w sposób zgodny z przepisami, zawsze warto skonsultować się z ekspertami prawnymi oraz lokalnymi władzami, aby zapewnić zgodność z obowiązującym prawem i uniknąć ewentualnych problemów prawnych.

§ Budowa domu bez pozwolenia na budowę w Polsce.

www.petlic.co

Udostępnij post:
Więcej z danej kategorii:

Budowa domu bez pozwolenia na budowę w Polsce

Jak zrobić dobry flip nieruchomości? Zaangażuj prawnika.
Prawo Budowlane 2023 - zmiany
Budowa domu bez pozwolenia na budowę w Polsce