It i nowe technologie

Firmy technologiczne działają w zmiennym, dynamicznym i elastycznym środowisku. Dlatego niezbędna jest firma prawnicza zajmująca się technologią, która to rozumie. Kancelaria PETLIC zapewnia pomoc firmom technologicznym na każdym etapie.

 

Dzięki bogactwu talentów, inwestycji i wsparcia biznesowego, Polska jest domem dla wiodących światowych firm technologicznych działających w różnych częściach spektrum technologicznego. Od nauk przyrodniczych i stosowanych, przez złożone platformy, robotykę, technologię medyczną, fintech, grafikę, projektowanie układów scalonych, dostarczaniu treści, jak i przechowywaniu danych/zarządzaniu nimi. Istnieje również wiele firm, w których wykorzystanie technologii ma kluczowe znaczenie dla ich działalności. Polska jest globalnym siedliskiem nowych i wschodzących technologii, zapewniając start-upom platformę do odniesienia sukcesu.

 

PETLIC pomaga firmom na każdym etapie ich życia - chroniąc, przestrzegając, jak i pomagać odnosić sukcesy na wybranym przez nie rynku.

START-UP SUPPORT

Proces wdrażania start-upu może być szalony. Od jak najszybszego opracowania produktu lub usługi, inwestowania w badania i rozwój, po wprowadzenie na rynek.Zrozumienie, jak ważna jest ochrona ciężko wypracowanej własności intelektualnej, jak identyfikować możliwości współpracy lub wspólnych przedsięwzięć w celu sfinansowania rozwoju firmy oraz przyciągania i zatrzymywania odpowiednich talentów w miarę wzrostu liczby pracowników. Wiedza, jaki krok będzie następny, może być zniechęcająca. W PETLIC pomagamy chronić Twoją własność intelektualną, jak i negocjujemy umowy z dostawcami

SCALE-UP ADVICE

Celem Scale Up jest akceleracja, czyli przyspieszenie rozwoju start-upów. Często firmy technologiczne mają z tym trudności: wymagany jest zupełnie inny zestaw umiejętności i porad. W tym miejscu PETLIC staje, wykorzystując swoje doświadczenie i zmysł handlowy, aby pomóc firmom w dokonaniu kolejnego skoku.Od dostępu do finansów lub przeprowadzki, po to, jak najlepiej zarządzać rozwijającym się zespołem z nowymi talentami lub czy rozwój poprzez fuzję lub przejęcie jest na wyciągnięcie ręki. Pomożemy Ci zwiększyć skalę.

EXIT STRATEGY

PETLIC can help guide you through this process, always being the technology lawyer who understands what is important to you. We will prepare your business for sale, guide you through an initial public offering (IPO) and make sure you are personally protected afterwards.

EXIT STRATEGY

PETLIC pomoże Ci przejść przez ten proces, wspierając w osiągnięciu jak najlepszych korzyści.Przygotujemy Twoją firmę do sprzedaży, przeprowadzimy Cię przez pierwszą ofertę publiczną (IPO) i zapewnimy ochronę po jej zakończeniu.

Learn from Our Experience

IT I NOWE TECHNOLOGIE
Internet rzeczy (IoT) i sztuczna inteligencja (AI) - regulacje prawne

Internet rzeczy (IoT) i sztuczna inteligencja (AI) - regulacje prawne. W świetle cyfrowej rewolucji i technologii rozporządzenia unijne regulują Internet rzeczy (internet of things)

IT I NOWE TECHNOLOGIE
Internet rzeczy (IoT) i sztuczna inteligencja (AI) - regulacje prawne

Internet rzeczy (IoT) i sztuczna inteligencja (AI) - regulacje prawne. W świetle cyfrowej rewolucji i technologii rozporządzenia unijne regulują Internet rzeczy (internet of things)

IT I NOWE TECHNOLOGIE
Internet rzeczy (IoT) i sztuczna inteligencja (AI) - regulacje prawne

Internet rzeczy (IoT) i sztuczna inteligencja (AI) - regulacje prawne. W świetle cyfrowej rewolucji i technologii rozporządzenia unijne regulują Internet rzeczy (internet of things)

IT I NOWE TECHNOLOGIE
Cloud Computing prawne aspekty przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej

Cloud Computing prawne aspekty przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej. Wyjaśniamy jakie są regulacje prawne usługi cloud computing.

IT I NOWE TECHNOLOGIE
Cloud Computing prawne aspekty przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej

Cloud Computing prawne aspekty przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej. Wyjaśniamy jakie są regulacje prawne usługi cloud computing.

IT I NOWE TECHNOLOGIE
Cloud Computing prawne aspekty przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej

Cloud Computing prawne aspekty przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej. Wyjaśniamy jakie są regulacje prawne usługi cloud computing.

IT I NOWE TECHNOLOGIE
Regulacje prawne dotyczące sztucznej inteligencji w medycynie

Regulacje prawne dotyczące sztucznej inteligencji w medycynie. Jakie przepisy i dyrektywy obowiązują przedsiębiorcę IT i CR?

IT I NOWE TECHNOLOGIE
Regulacje prawne dotyczące sztucznej inteligencji w medycynie

Regulacje prawne dotyczące sztucznej inteligencji w medycynie. Jakie przepisy i dyrektywy obowiązują przedsiębiorcę IT i CR?

IT I NOWE TECHNOLOGIE
Regulacje prawne dotyczące sztucznej inteligencji w medycynie

Regulacje prawne dotyczące sztucznej inteligencji w medycynie. Jakie przepisy i dyrektywy obowiązują przedsiębiorcę IT i CR?